Logov1Trans

Zaanstad bezinkbak

Bergbezinkbak realiseren en nieuw riool aanleg rond 1200 in de damwand sleuf.

Het betrof de bouw van een bergbezinkbak ( 80*25*5 m1 ) met aangesloten een betonriool rond 1200 mm. Onderheid voor berging.

Werkzaamheden voor Heijmans.

Fundro BV heeft hier de Uitvoering voor verzorgd.

Asch van wijk, Amersfoort;

 

Dit was een gecompliceerd wegenwerk waar een deadline op zat.

Het werk bestond uit 5 faseringen waarin het verkeer en de stadsbussen doorgang bleven houden.

De werkzaamheden bestonden uit straatwerk, grondverbetering, asfaltwerkzaamheden, openbare verlichting, detectiesysteem voor wegen.

Fundro heeft hier een bijdragen kunnen leveren door de uitvoering te verzorgen.